"И.Г. ЕКЗОС Интернешънъл" ООД
Консорциум за Научно-приложно и Промишлено приборостроене
english
 

Гаранционна поддръжка и сервиз

 • Обичайната гаранция на уредите ни e две години от датата на покупката.

 • Гаранцията покрива неизправности от фабрични дефекти.

 • Гаранционната поддръжка се извършва във фирмения сервиз срещу гаранционна карта.

 • Гаранционна поддръжка на клиентски обект се осъществява след допълнително договаряне.

 • Гаранцията важи само за случаите на нормална експлоатация съгласно документацията.

 • Гаранционното обслужване може да бъде отказано при установяване на повреди слествие от: транспортиране; механично увреждане; неправилен монтаж/демонтаж; разглобяване на прибора; неправилна експлоатация; неизправности в електрическата мрежа на клиента; др.причини като--пожар, вандализъм, кражба на модули и т.н.

 • Гаранционните условия не важат за батериите, както и за вложени модули от други производители.

 • При замяна на дефектирал продукт с друг, гаранцията за новия важи за оставащия гаранционен срок на заменения.

 • Заявка за гаранционно обслужване се приема само писмено от оторизирано от клиента лице.

 • Във всички нeупоменати случаи се прилага Договорът за гаранционно поддържане или ако няма такъв - ЗЗД.

 • Фирмата ни предлага практически неограничен извънгаранционен сервиз.

Пишете ни!
Начало
* I.G. ExoS International Ltd * 2018