"И.Г. ЕКЗОС Интернешънъл" ООД

Консорциум за Научно-приложно и Промишлено приборостроене

english
 
No
Продукт
Характеристики
Цена
1

Нивомери за сондажни и водочерпателни кладенци

Апаратура за мониторинг - описание от 322 €
2

Водомери за чисти и отпадни води в безнапорни канали

Техн. описание (за отпадни води)

Примери за инсталация

Актуални цени

виж
3
Напорен

Водомер за напорен тръбопровод

<  от DN200 до DN900 >

Тип периферен, с електрически изход. Комплект за инсталация на стоманени тръби,клас IP66,локален дисплей,отчет в кубически метри, захранване с Li-Ion акумулатор, кабелна връзка до ел. таблото до 35 метра.

За Ф200мм до Ф900 мм

Примери за инсталация

според обекта
4
ТермоЛог

ThermoLog

Термометър °С (опционно с до 15 м кабел), комплект с Автоматичен регистриращ прибор. Вградена база данни с архив на минимална, максимална и средна стойност по денонощия за период около 2 години. Захранване с батерии.

192 €
5
RH-Logger

RH-Logger

Относителна влажност RH% (опционно с до 15 м кабел) комплект с Автоматичен регистриращ прибор. Вградена база данни с архив на минимална, максимална и средна стойност по денонощия за период около 2 години. Захранване с батерии.

261 €
6
Дъждомер

Плювиометър записващ

Дъждомер – импулсен, с разделителна способност 0.02 мм/м2 (отчет 0.2 мм) комплект с Автоматичен регистриращ прибор. Вградена база данни с архив на протеклите водни количества по денонощия за период около 2 години. Захранване с батерии.

490 €
7
Анемометър

Анемометър

Анемометър с вграден Автоматичен регистриращ прибор - поддържа архив за посока и скорост на вятъра; Захранване с батерии.

Опционно -- с отопление.

261 €
8
HydtaC

Електронен лимниграф Hydra-С/мм

Електронен лимниграф: с датчик за водно ниво тип Hydra-С/мм (обхват до 2000мм, точност +/-5мм) и вграден Регистратор на данни DLmini4.

 

 

419 €
9

CountEx1000

Електронен лимниграф CountEx1000

Електронен лимниграф: с поплавков датчик за водно ниво тип CountEx1000 (обхват до 3500мм, точност +/-0,5мм) и вграден Регистратор на данни DLmini 4.

437 €
10

Лотове

Пиезометрични Електролотове и Дълбоководни термометри

Дължината на мерителния кабел и честотата на маркировката е според заявката на клиента.

Цени елeктролотове

виж
11
Modems

Модули за трансфер на данни по дълги линии:

Модем 1200 за телеф. линия

Предавател  код (R16) – Bell 103

Приемник Bell 103 - код (R16)

Предавател  4-20мА / Bell 103 (16 бита точност)

Приемник Bell 103 / 4-20мА (16 бита точност)

 

36 €

22 €

22 €

47 €

47 €

12

Принадлежности

- Ел табло с мълниезащити по захранване (вкл. 220 V) и комуникация, за монтаж на стена в помещение, или на открито.

- Монтажен комплект – Конзоли за закрепване, помощни елементи.. Стойки за ел. табла.

според обекта
13

Монтажни работи

Монтаж на апаратурата, наладка, пуск въвеждане в експлоатация обучение на персонал за обслужване според обекта
14

Консултации

Консултация с предварително посещение на специалисти на място, за оказване помощ при предмонтажни подготвителни работи, в т.ч. обсъждане и оптимизиране на техническото решение за точното място на инсталацията. според обекта
15

Проектиране и сертифициране на водомерни съоръжения

Проектиране на мерилен участък, в т.ч. избор на тип, определяне на ключовата крива, сертификат за съответствие. 499 €
16

Софтуерен пакет за първична обработка на данните от измерванията

Всеки уред е комплектован с подходящ софтуер за сваляне и първична обработка на запазените в паметта му данни. Free
  • Показаните прибори не изчерпват номенклатулата на фирменото производство!
  • Техническите характеристики отразяват изминал етап, и са обект на непрекъснато усъвършенстване.
  • Посочените цени са ориентировъчни и могат да се променят, според конюнктурата на пазара.
  • В цените не е включен ДДС !

office@exos-bg.com Пишете ни!Начало

* I.G. ExoS International Ltd * 2018