"И.Г. ЕКЗОС Интернешънъл" ООД
Консорциум за Научно-приложно и Промишлено приборостроене
english

 

Нови и подобрени продукти вече в продажба:

1. Термолот (електролот с вгр.термометър) с високотемпературен силиконов кабел с метални марки.

2. Пробовземна приставка към електролот.

3. Батометър - система за пробовземане на вода от различни дълбочини

4. Плаващ изпарител за открита водна повърхност (прим. язовир)

5. Електролот с плосък кабел (маркировка на мм/см/м) до 500 м

6. Водомер за отходни канали с малък дебит и за малки водни количества.

7. Нивомер за дълбоки сондажи. Подобрен, с по-ниска цена, и по-лесен за монтаж.

8. Полустационарен нивомер

9. Чугунени водочетни рейки

 

* * * Ако имате въпроси, с удоволствие ще Ви отговорим!

Пишете ни!office@exos-bg.com
Начало
* I.G. ExoS International Ltd * 2018